Mål rörande rätt till personlig assistans för måltider, personlig hygien och kommunikation.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1570-18

Målet rör en 10- årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans för måltider, toalettbesök, insmörjning och hårvård då de inte var av sådan karaktär att de skulle anses som grundläggande behov. Hon kunde äta och dricka själv och det saknades medicinskt underlag som styrkte att hon skulle få näringsbrist om hån åt själv. Hennes hjälp vid toalettbesök innebar verbala påminnelser och instruktioner, vilket inte var ett hjälpbehov av fysiskt nära och integritetskänslig karaktär.

Kammarrätten meddelade att hon var i visst behov av hjälp vid duschning/halvkroppstvätt, av- och påklädning samt under vissa moment vid måltider. Det sammanlagda hjälpbehovet hon hade med sina grundläggande behov (3 timmar) var dock inte av sådan omfattning som krävdes för att få rätt till personlig assistans.