Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien och sondmatning.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5475-16

Målet rör en 9- årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av en form av insulinreceptordefekt. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att hennes behov inte var av så omfattande karaktär då hennes behov av hjälp med toalettbesök uppgick till endast 5 timmar per vecka. Kommunen tog inte hänsyn till sondmatning som ett grundläggande behov då det inte var av integritetskänslig karaktär. Det var enligt kommunen enbart tiden för på- och avkoppling av slang som skulle kunna beaktas.

Kammarrätten meddelade att HFD hade konstaterat att sondmatning, från påkoppling till avkoppling av slang, ingick i begreppet måltider och var ett grundläggande behov. För att det skulle vara fråga om ett behov som gav rätt till personlig assistans skulle det vara av kvalificerat slag. I detta fall matades hon manuellt med spruta, vilket kammarrätten ansåg att det var av tillräckligt privat och integritetskänsligt slag för att ge rätt till personlig karaktär. Kammarrätten konstaterade att när tiden för sondmatningen lades till som ett grundläggande behov blev den totala tidsåtgången 7 timmar och 20 minuter. Hon hade därmed rätt till personlig assistans.