Mål rörande rätt till utökat assistansersättning

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2712-17

Målet rör en 61- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av svåra andningsproblem och muskelkramp. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om dubbelassistans med motivering att det medicinska underlaget inte visade att hon var i behov av det. Kvinnan kunde inte delta i förvaltningsrättens förhandling då hon vaknade med en ansiktsförlamning. Hon ringde domstolen denna dag och meddelade att hon inte kunde delta men förvaltningsrätten höll ändå förhandlingen. Hon yrkade att kammarrätten skulle upphäva förvaltningsrättens dom och återförvisa målet till förvaltningsrätten.

Kammarrätten bedömde att det kunde antas att hon hade laga förfall men att utredningen som hon kom in med inte visade att hon hade laga förfall. Förvaltningsrättens handläggning var därmed korrekt. Vidare konstaterade domstolen att det medicinska underlaget som hon hade utfärdat inte kunde beaktas inom ramen för målet och att hon därför inte hade rätt till dubbel assistans.