Mål rörande rätt till utökat personlig assistans för tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4005-17

Målet rör en 39- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Kommunen avslog hennes ansökan om utökat personlig assistans med motivering att hon kunde lämnas ensam kortare stunder om assistenten t.ex. behövde hämta något. Kammarrätten anförde att utredningen visade att hon inte kunde lämnas själv i exempelvis köket då hon kunde bränna sig samt att hon kunde kladda med sin avföring om personal inte var uppmärksamma på henne. Enligt kammarrätten var hon i behov av tillsyn all vaken tid för att tillförsäkras goda levnadsvillkor. Hon hade därför rätt till personlig assistans under all vaken tid i det mån behovet in tillgodoseddes på annat sätt.