Mål rörande interimistiskt beslut i mål om personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3103-18

Målet rör en 29- årig kvinna som tidigare hade beviljats personlig assistans. Kommunen hade omprövat hennes beslut och bedömt att hon inte längre hade rätt till personlig assistans med motivering att hennes grundläggande behov inte var tillräckligt omfattande. Kvinnan anförde att det inte hade skett några förändringar vad gällde hennes funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsningar.

Då det var frågan om en mycket betydelsefull social förmån för henne konstaterade kammarrätten att kommunens beslut inte skulle gälla i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga avgörande. Hon fick därmed rätt till personlig assistans under den tiden.