Mål rörande rätt till assistansersättning för aktiv tillsyn

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2359-17

Målet rör en 40- årig kvinna tillhörande personkrets 1 som led av autism, utvecklingsstörning och kraftiga epilepsianfall. Försäkringskassan beslutade efter en omprövning att hon inte var i behov av tillsyn av övervakande karaktär då utredningen inte gav stöd för det. Hon satt själv och kollade på film vid ett besök hos arbetsterapeuten. Kvinnan anförde att hon ständigt behövde ha personal närvarande då det krävdes specifika kunskaper för att tolka hennes kroppsignaler. Hon hade haft samma assistenter under 20 år och stödet hon fick under somrarna medförde farliga situationen då det var vikarier som genomförde arbetet. Hon var i behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär under all sin vakna tid då det fanns flera risker som kunde uppstå om hon inte hade en assistent närvarande.

Kammarrätten tog del av utredningen där det framgick att hon alltid hade hjälm på sig pga. hennes svåra epilepsianfall och att det uppkom svårigheter varje gång en vikarie skulle arbeta. Enligt domstolen var hon i behov av aktiv tillsyn som förutsatt ingående kunskaper om henne. Då hennes grundläggande behov uppgick till mer än 20 timmar per vecka fick hon rätt till assistansersättning.