Mål rörande rätt till assistansersättning för ett barn som behövde tillsyn i samband med näringstillförsel.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 753-17

Målet rör en 12- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en ovanlig och allvarlig tarmsjukdom som medförde att han inte fick näring från maten han intog genom munnen. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning med motivering att hjälpen med intravenös näring var egenvård och kunde därför inte anses vara ett grundläggande behov. Eftersom han inte hade en psykisk funktionsnedsättning kunde han inte få någon tid godkänd för annan hjälp som krävde ingående kunskaper om den funktionshindrade.

Kammarrätten fann att den hjälp och tillsyn han behövde under näringstillförseln inte var av sådan karaktär att den kunde likställas med hjälp för att inta måltider och att tillsynen han behövde inte var på grund av en psykisk funktionsnedsättning. Domstolen konstaterade att han inte hade rätt till assistansersättning eftersom hans hjälpbehov avseende hans grundläggande behov inte uppgick till 20 timmar per vecka.