Mål rörande rätt till assistansersättning för katetrisering, lavemang och handtvätt.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 2281-18

Målet rör en 9-årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en svår funktionsnedsättning. Försäkringskassan hade inledningsvis avslagit hans ansökan om assistansersättning för kateterisering och lavemang eftersom det utgjorde egenvård och inte var grundläggande behov. Med anledning av HFD 2018 ref. 21 gick Försäkringskassan med på att målet skulle återförvisas till dem för ny utredning.

Kammarrätten konstaterade att dessa två insatser var av tillräckligt personligt slag för att betraktas som grundläggande behov. Gällande hans behov av hjälp i samband med handtvätt meddelade kammarrätten att det ingick i begreppet personlig hygien och hörde till de grundläggande behoven. Det framgick dock inte av utredningen huruvida han behövde hjälp eller inte med detta. Kammarrätten återförvisade målet till Försäkringskassan för en ny utredning av tidsåtgången för den personliga assistans som han behövde.