Mål rörande rätt till assistansersättning för kommunikation och aktiv tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1656-17

Målet rör en 7- årig flicka tillhörande personkrets 1 som led av autism. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning för kommunikation och aktiv tillsyn med motivering att utredningen visade att hon kunde kommunicera med ljud, bilder, tecken och enstaka ord och att det inte krävdes ingående kunskaper om henne för att förstå det hon sade. Utredningen visade inte heller på vilket sätt man behövde ha ingående kunskaper om henne för att utöva aktiv tillsyn och förhindra incidenter.

Kammarrätten konstaterade att flickan kunde göra sig förstådd och förstå på en mycket grundläggande nivå i förhållande till sin närmaste omgivning och att det var uppenbart att hon behövde mer tillsyn än barn i motsvarande ålder. Det kunde dock, utifrån utredningar, inte anses som ett behov av hjälp med de grundläggande behoven. Eftersom hennes grundläggande behov inte uppgick till 20 timmar per vecka ansågs hon inte berättigad assistansersättning.