Mål rörande rätt till assistansersättning för måltider och aktiv tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 3949-17

Målet rör en 43-årig man tillhörande personkrets 2 som led av ryggmärgsskada till följd av en olycka som innebar att han var förlamad och saknade känsel i ben, bål och armar. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning för måltider med motivering att han kunde äta själv och att även om han behövde handräckning så var det inte ett aktivt behov av hjälp. Försäkringskassan avslog också hans ansökan om aktiv tillsyn med motivering att han inte hade någon psykisk funktionsnedsättning, vilket är kravet för att få rätt till aktiv tillsyn som ett grundläggande behov.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som Försäkringskassan avseende behovet av aktiv tillsyn. Gällande måltiderna konstaterade domstolen att även om han kunde äta viss mat själv om han fick hjälp med att spänna fast en specialsked på handen fanns det mat som han inte kunde föra till munnen själv. Han kunde inte heller föra vatten till munnen själv. Kammarrätten meddelade att hjälpbehovet avseende måltider var av sådan integritetskänslig karaktär att det berättigade till personlig assistans. Då hans behov av hjälp uppgick till mer än 20 timmar i veckan fick han rätt till assistansersättning.