Mål rörande rätt till assistansersättning för sondmatning.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3617-17

Målet rör en 5- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en svår CP- skada av dyston typ. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning för sondmatning då det var egenvård som inte utgjorde ett grundläggande behov. Om det ändå skulle vara ett grundläggande behov kunde inte alla moment ingå, endast momenten som uppfattas som mycket privata och känsliga för den personliga integriteten.

Kammarrätten refererade till HFD 2018 ref. 21 och anförde att en egenvårdsinsats som avser ett grundläggande behov kan beaktas vid bedömningen av om det föreligger rätt till personlig assistans. Sondmatning är en egenvårdsinsats som ingår i begreppet måltid och således är et grundläggande behov. Insatsen berättigar till personlig assistans om den är av tillräckligt kvalificerat och integritetskänsligt slag. Av utredningen i målet framgick det att killen inte kunde lämnas ensam under måltiden. Därför ansåg kammarrätten att hela momentet vid sondmatningen, från och med påkoppling till urkoppling av slang, skulle beaktas vid beräkningen av hans grundläggande behov. Vidare konstaterade domstolen att föräldraansvaret inte skulle påverka beräkningen då de flesta barn i killens ålder kunde äta och dricka själva.