Mål rörande rätt till assistansersättning för tid som går mellan aktiva insatser och förflyttningar.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3568-17

Målet rör en 56- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av torakalt ryggmärgsbråck, skolios samt en svår hörselskada. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om fler assistanstimmar för personlig hygien med motivering att förflyttningar och ensamtid på toaletten inte bedömdes som grundläggande behov. Kvinnan anförde att tid för assistans kunde även vara den tid som går mellan aktiva insatser. Även förflyttningar, som hänför sig till de grundläggande behoven, räknades till de grundläggande behoven. Hon behövde hjälp när hon satt på toaletten eftersom hon kunde ramla av. Kammarrätten konstaterade att de direkt integritetskänsliga momenten vid toalettbesök medförde en så hög ytterligare tidsåtgång att hennes hjälpbehov översteg 20 timmar per vecka. Hon hade därmed rätt till assistansersättning.