Mål rörande rätt till assistansersättning för tillsyn i stället för väntetid.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 3436-17

Målet rör en 66-årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en muskelsjukdom som gjorde att hon behövde en ventilatorbehandling för att ventilera lungorna. Om den inte fungerade riskerade hon att dö. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om tillsyn under dygnsvilan och beviljade istället väntetid. Med detta menade Försäkringskassan att det skulle finnas en assistent närvarande i väntan på att ett hjälpbehov skulle uppstå.

Kammarrätten anförde att utredningen visade att hon själv inte kunde rätta till eller hantera ventilatorn. Hon kunde inte heller kalla på hjälp om det uppstod risksituationer och riskerade att avlida. Kammarrätten ansåg därför att hon var i behov av en assistent som befann sig i hennes omedelbara närhet redo att ingripa. Insatsen skulle därför bedömas som tillsyn och inte som väntetid.