Mål rörande rätt till assistansersättning för tömning av stomipåse.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 1206-18

Målet rör en 63-årig kvinna tillhörande personkrets 3 som var i behov av hjälp i samband med byte av stomipåse. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning med motivering att byte och tömningar av stomipåse utgjorde egenvård och skulle inte ingå i beräkningen av de grundläggande behoven. Kammarrätten konstaterade, med beaktande av HFD:s praxis, att det förhållandet att något utförs i form av egenvård inte utesluter att det kan vara fråga om ett grundläggande behov. Kammarrätten meddelade därmed att byte av stomipåse ingick i begreppet personlig hygien. Vidare ansåg domstolen att hjälpbehovet var av en sådan integritetskänslig karaktär att det kunde ge henne rätt till personlig assistans. Då hennes grundläggande behov uppgick till 20 timmar per vecka fick hon rätt till assistansersättning.