Mål rörande rätt till assistansersättning och dubbelassistans.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3670-17

Målet rör en 54- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en progressiv muskelsjukdom. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om dubbelassistans i samband med förflyttningar då det inte framkom av utredningen att hon var i behov av det. En person kunde hantera detta ensam. Enligt Försäkringskassan visade inte utredningen att hon inte kunde äta själv.

Kammarrätten bedömde att hon var i behov av hjälp i samband med måltider. Vidare menade domstolen att det var sannolikt att hon i viss utsträckning hade behov av dubbelassistans men att hon inte hade kunnat visa att omfattningen av detta översteg 20 timmar per vecka. Hon fick därmed inte rätt till assistansersättning.