Mål rörande rätt till assistansersättning

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1788-16

Målet rör en 24- årig kvinna tillhörande personkrets 1 som led av Aspergers syndrom. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning för hjälp av annan som kräver ingående kunskaper om henne och hennes funktionshinder. För att ett sådant behov ska uppstå måste behovet kunna kopplas till de andra grundläggande behoven. I det här fallet framgick det att hon kunde föra mat till munnen men att hon behövde motiveras för att äta. En person med kunskap om henne som hade fått normalt inskolning kunde inte missa svårigheterna hon hade.

Kammarrätten meddelade att utredningarna visade att hon hade ett visst behov av praktisk hjälp med personlig hygien samt med av- och påklädning. Gällande hennes hjälpbehov i samband med måltider ansåg domstolen att det var fråga om hjälp i form av motivering, påminnelser och stötning som inte ansågs vara grundläggande behov. Utredningen gav inte stöd för att hon hade behov av hjälp som krävde ingående kunskaper om henne i anslutning till de grundläggande behoven. Då hennes grundläggande behov inte uppgick till 20 timmar per vecka var hon inte berättigad till assistansersättning.