Mål rörande rätt till insatsen kontaktperson enligt LSS.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2311-18

Målet rör en 23- årig kvinna som yrkade att hon skulle beviljas insatsen kontaktperson eftersom hennes sociala isolering var stor. Hon hade ingen gemenskap med någon och ville inte gå till sin dagliga verksamhet. Hon hade inte heller några anhöriga som kom till henne och inte heller någon fritidsverksamhet. Kommunen medgav bifall till överklagandet. Då parterna kom överens meddelade kammarrätten att hon skulle ha rätt till insatsen kontaktperson.