Mål rörande rätt till personlig assistans för samtliga grundläggande behov.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3145-17

Målet rör en 30- årig man tillhörande personkrets 1 som led av autism. Kommunen avslog mannens ansökan om personlig assistans med motivering att han klarade att utföra alla vardagliga aktiviteter efter att han hade fått instruktioner. Kommunen anförde att han kunde äta och dricka själv och att hans behov av hjälp för på- och avklädning inte var tillräckligt fysiskt nära för att det kunde anses ingå i hans grundläggande behov. Det framgick inte heller att han hade ett skadlig beteende som krävde tillsyn av övervakande karaktär.

Kammarrätten tog del av samtliga läkarutlåtanden och konstaterade att han inte hade något tal utan förmedlade sig med ljud, kroppsrörelser, mimik och egna tecken. Personer som inte kände honom väl hade svårt att förstå vad han menade. Det krävdes därmed en tredje person med ingående kunskaper om honom, hans funktionsnedsättning och hans kommunikationssätt för att kunna kommunicera. Hans behov av kommunikation utgjorde ett grundläggande behov. Gällande måltiderna meddelade kommunen att det inte utgjorde ett grundläggande behov då han kunde föra in mat i munnen själv. Utredningen visade inte att han behövde hjälp för av- och påklädning och inte heller att han hade ett skadlig beteende som krävde aktiv tillsyn. Kammarrätten godtog kommunens bedömning om tiden för hans personliga hygien.