Mål rörande rätt till personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1057-17

Målet rör en 24-årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av ryggmärgsbråck vilket medförde att hon satt i rullstol. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att hennes egen kapacitet att klara många moment kring sin personliga hygien talade mot att hennes behov av kvalificerad hjälp skulle vara stort. Kommunen bedömde att hennes hjälpbehov med de grundläggande behoven uppgick till 5 timmar medan förvaltningsrätten bedömde att det uppgick till 6 timmar. Kommunen ansåg att varken den första eller den senare tidsomgången var tillräckligt eftersom hennes hjälpbehov inte var av tillräckligt privat karaktär.

Kammarrätten konstaterade att hon behövde hjälp i samband med dusch och på- och avklädning samt hjälp med pedikyr och vid läckage. Därutöver behövde hon även hjälp vid menstruation. Enligt domstolen var inte hjälpbehovet av tillräckligt integritetskänsligt slag som förutsatts för personlig assistans.