Mål rörande tillhörighet i personkrets 2.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1800-18

Målet rör en 67- årig man som led av en hjärnskada som ansökte om en kontaktperson men vars ansökan blev avslagen pga. att han inte ansågs tillhöra personkrets 2. Kommunen avslog hans ansökan med motivering att hjärnskadan inte medförde betydande begåvningsmässiga funktionshinder. Kammarrätten konstaterade att det framgick av den medicinska utredningen att han klarade sin allmänna dagliga livsföring med hjälp av viss vägledning och påminnelser som inte kunde anses kräva speciella resurser eller speciellt kunnande. Han ansågs därmed inte ha ett betydande begåvningsmässigt funktionshinder och omfattades därför inte av personkrets 2.