Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3199-17

Målet rör en 57- årig kvinna som led av karpaltunnelsyndrom, som medförde nedsatt kraft i armarna. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att hon inte tillhörde personkrets 3. Enligt kommunen hade hon ett visst behöv av hjälp med personlig hygien och att klä av och på sig. Utredningen visade inte att funktionsnedsättningen var varaktig och inte heller att den orsakade betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

Kammarrätten tog del av utredningen som visade att hennes funktionshinder medförde att hon behövde hjälp med måltider och personlig hygien – det senare i form av duschning samt toalettbesök och nedre hygien. Hon behövde också hjälpmed inköp, tvättning och städning. Hjälpen hon behövde var till viss del av integritetsnära moment och hon klarade inte flera olika vardagsrutiner. Hennes funktionshinder förorsakade henne betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Gällande varaktigheten fann domstolen att hennes funktionsnedsättning inte skulle komma att förbättras och att funktionshindret således var av varaktig natur. Hon uppfyllde därmed samtliga förutsättningar för att tillhöra personkrets 3. Frågan om hon hade rätt till personlig assistans skulle prövas av kommunen.