Mål rörande tillhörigheten i personkrets 3.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3117-17

Målet rör en 41- årig man som led av en psykisk funktionsnedsättning. Han yrkade att han skulle tillhöra personkrets 3 och beviljas insatsen bostad med särskild service för vuxna och kontaktperson. Kommunen bestred hans yrkande med motivering att yttranden från den rätträttspsykiatriska enheten inte visade att han hade så betydande svårigheter i den dagliga livsföringen att han skulle anses omfattas av personkrets 3.

Kammarrätten konstaterade att det var ostridigt att han hade en varaktig psykisk funktionsnedsättning som var stor och inte berodde på normalt åldrande. Vidare meddelade kammarrätten att det framgick av yttranden från den rätträttspsykiatriska enheten att han hade svårigheter i den dagliga livsföringen då han hade behov av påminnelser och tillsyn samt instruktioner för att klara vardagen samt att detta berodde på hans psykiska funktionsnedsättning. Enligt domstolen tillhörde han personkrets 3. Det ankom då på kommunen att pröva om övriga förutsättningar för att bevilja honom kontaktperson och boende med särskild service var uppfyllda.