Mål rörande inhibition i mål om assistansersättning

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1360-17

Innehåll

Målet rör en 40-årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att Försäkringskassans beslut om icke-beviljad assistansersättning tills vidare inte skulle gälla. Kammarrätten ansåg att utgången i målet var oviss och att Försäkringskassans beslut tills vidare inte skulle gälla. Hon var därmed berättigad till assistansersättning i samma omfattning som tidigare i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga beslut.