Mål rörande rätt till assistansersättning för aktiv tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2675-16

Målet rör en 19- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autism. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning med motivering att han inte hade ett behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Det framgick inte av utredningen att han gjorde farliga och riskabla saker och inte heller att han exploderade dagligen och reagerade blixtsnabbt samt att det krävdes ingående kunskaper om honom för att ingen skulle dö. Av utredningen framgick det istället att han ibland kunde sätta på ugnen och ha sönder saker, något som var ett problem som inte utgjorde ett grundläggande behov.

Kammarrätten meddelade att utredningen inte gav stöd för att han var i behov av en tredje person för att kunna kommunicera. Han hade således inga grundläggande hjälpbehov avseende kommunikation. Utredningen visade inte heller att han var i behov av tillsyn eftersom de åberopade incidenterna inte var av den karaktär som krävdes för att behovet av hjälp skulle utgöra ett grundläggande behov. Då hans hjälpbehov med de grundläggande behoven inte uppgick till 20 timmar per vecka fick han inte rätt till assistansersättning.