Mål rörande rätt till assistansersättning för personlig hygien och kommunikation.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4199-17

Målet rör en 64-årig man tillhörande personkrets 3 som led av flera funktionsnedsättningar. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning med motivering att hans hjälpbehov inte uppgick till 20 timmar per vecka. När det gällde hans personliga hygien klarade han av många moment själv, men behövde verbal uppmaning. Gällande kommunikationen kunde han uttrycka sig i enkla kortfattade meningar samt komplettera talet med gester och pekningar. Det krävdes inte ingående kunskaper om honom, hans kommunikationssätt eller hans funktionsnedsättning.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som Försäkringskassan och meddelade att han inte hade rätt till assistansersättning eftersom hans grundläggande behov inte uppgick till 20 timmar per vecka.