Mål rörande rätt till assistansersättning för väntetid.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3733-17

Målet rör en 11-årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av en psykisk funktionsnedsättning. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning för väntetid med motivering att det var något som skulle ingå i det normala föräldraansvaret. Utredningen visade inte att föräldrarnas nattsömn stördes i en omfattning som en förälder till ett barn utan funktionsnedsättning normalt inte behövde förvänta sig. Det var inte visat att hon var i behov av väntetid under hennes dygnsvila.

Kammarrätten meddelade att ett sådant behov av tillsyn för en elvaåring var av mycket begränsad omfattning och att det därmed inte skulle omfattas av föräldraansvaret. Domstolen beviljade henne assistansersättning för väntetid.