Mål rörande rätt till assistansersättning i form av aktiv tillsyn och väntetid under dygnsvilan.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2874-16

Målet rör en 6-årig kille tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning och grava hjärnskador. Försäkringskassan bedömde att han i genomsnitt hade 6 timmar dygnsvila. Under den tiden fick han 5 minuter aktiv tillsyn och 5 timmar och 55 minuter väntetid. Killen anförde att Försäkringskassan hade bedömt att hans sovtid var 6 timmar när den egentligen var 5 timmar. Om det råder osäkerhet om de faktiska förhållandena för dygnsvilan måste den enskildes uppgifter tillmätas stor betydelse. Han yrkade att han skulle få 3 timmar och 25 minuter väntetid och 2 timmar 35 minuter aktiv assistans per natt. Kammarrätten konstaterade att hans sovande inte gick att likställa med ett friskt barns sovande i motsvarande ålder, vilket innebar att han fick rätt till assistansersättning i omfattningen han yrkade.