Mål rörande rätt till assistansersättning i mål om inhibition.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4573-17

Målet rör en 47-årig man som yrkade att kammarrätten skulle meddela att hans beslut om assistansersättning skulle fortsätta i oförändrad omfattning i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga avgörande om hans rätt till assistansersättning. Kammarrätten konstaterade att det var fråga om en mycket betydelsefull förmån som Försäkringskassan skulle minska i väsentlig omfattning. Domstolen meddelade att han var berättigad assistansersättning i samma omfattning som tidigare i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga avgörande.