Mål rörande rätt till personlig assistans för aktiv tillsyn under all vaken tid.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3628-16

Målet rör en 25-årig man tillhörande personkrets 3 som led av psykiska funktionsnedsättningar. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans för aktiv tillsyn under all vaken tid med motivering att det inte framgick av utredningen att det faktum att han fick utbrott någon gång i veckan inte var tillräckligt för att han skulle beviljas aktiv tillsyn under all vaken tid. Att anfallen var oförutsägbara var inte heller skäl för att bevilja personlig assistans i form av aktiv tillsyn. Det framgick inte heller att han utgjorde en fara för sig själv eller någon annan. Hans behov av tillsyn var därmed inte ett grundläggande behov.

Kammarrätten meddelade att utredningen visade att han var i behov av aktiv tillsyn under all sin vakna tid med avräkning för tiden han befann sig på daglig verksamhet. Detta eftersom hans anfall inträffade regelbundet och i en stor omfattning, samt kunde leda till allvarliga konsekvenser.