Mål rörande rätt till personlig assistans för kommunikation och personlig hygien.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6201-16

Målet rör en 6-årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en utvecklingsförsening. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att han faktiskt kunde kommunicera, på ett begränsat sätt, med utomstående personer. Han kunde samtala kring saker i närmiljön på enkel nivå och kunde ungefär 50 ord.

Kammarrätten meddelade att han var i behov av hjälp med sin personliga hygien i en omfattning som översteg ansvaret som föräldrar till ett barn i samma ålder utan funktionshinder hade. Han behövde hjälp i samband med dusch, tandborstning, toalettbesök m.m. Gällande kommunikationen konstaterade domstolen att det behövdes en tredje person vid hans sida för att han skulle kunna göra sig förstådd. Hans behov av hjälp var att betrakta som ett grundläggande behov. Domstolen slog fast att han hade rätt till personlig assistans för sin personliga hygien och kommunikation.