Mål rörande rätt till personlig assistans för kommunikation.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1400-17

Målet rör en 10-årig flicka tillhörande personkrets 3 som led av en psykisk funktionsnedsättning. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans för kommunikation med motivering att hjälpbehovet inte var av den karaktären som krävdes för att betraktas som ett grundläggande behov. Hon kunde kommunicera genom tecken- och bildstöd samt genom enstaka verbala ord. Utredningen visade att hon inte klarade av kontakt med andra barn utan en vuxen som agerade som brygga i kommunikationen. Hon använde sig av påhittade tecken som var väldigt svåra att förstå. Det framgick inte av utredningen att hon hade förbättrat sina kommunikationskunskaper sedan det föregående beslutet om personlig assistans. Hennes hjälpbehov med kommunikationen ansågs vara ett grundläggande behov. Hon behövde en timme per dag för hjälp med kommunikation, vilket medförde att hon fick rätt till personlig assistans.