Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien och kommunikation.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 403-16

Målet rör en 14- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning. Kommunen bestred hans ansökan om personlig assistans med motivering att hans behov med personlig hygien inte nådde upp till en sådan nivå som berättigade till personlig assistans. Han hade dessutom beviljats korttidsvistelse och korttidstillsyn och kunde, med svårighet, förmedla sig med omgivningen.

Kammarrätten konstaterade att hans hjälpbehov avseende personlig hygien var mycket stor eftersom han inte kunde gå på toa, duscha, tvätta händerna, torka sig och borsta tänderna själv. Hans grundläggande behov i dessa moment uppgick till ca en timme per dag. Hans hjälpbehov för kommunikation var påtaglig för ett barn i hans ålder men det utgjorde inte ett grundläggande behov. Däremot ansåg domstolen att det var fråga om ett annat personligt behov. Domstolen meddelade att han hade rätt till personlig assistans.