Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn under all vaken tid.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6304-16

Målet rör en 13-årig kille tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans för tillsyn under all vaken tid med motivering att det för ett barn i hans ålder kvarstod ett visst föräldraansvar för tillsyn. Enligt kommunen kunde behovet tillgodoses genom att någon av föräldrarna fanns i ett angränsande rum.

Kammarrätten tog del av utredningen som visade att han inte förstod faror och saknade tidsuppfattning. Utredningen gav stöd för att han endast för kortare stunder kunde lämnas utan direkt tillsyn, men bara om det fanns en vuxen i hans närhet. Det framgick inte att det krävdes ingående kunskaper om honom för att tillgodose hans behov, därmed var det fråga om tillsyn som ett annat personligt behov. Domstolen konstaterade att det kunde finnas ett visst behov av tillsyn för ungdomar i hans ålder som inte var funktionshindrade, men det var inte fråga om samma typ av tillsyn som han var i behov av. Enligt domstolen var det inte möjligt att hänvisa till föräldraansvaret för att bortse från hans rätt till personlig assistans för tillsyn. Domstolen meddelade att han hade rätt till personlig assistans för tillsyn under all vaken tid, till den del behovet inte tillgodoseddes genom andra samhällsinsatser.