Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3218-16

Målet rör en 14-årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av en kognitiv utvecklingsstörning, autism och grav skolios. Kommunen avslog hennes ansökan om utökad personlig assistans med motivering att hon redan var tillförsäkrad goda levnadsvillkor genom den beviljade assistansen.

Kammarrätten konstaterade att utredningen inte gav stöd för att hon var i behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär av någon med ingående kunskaper om henne. Hon fick däremot rätt till personlig assistans för dessa behov i form av andra personliga behov, om behoven inte tillgodoseddes på annat sätt. Vidare meddelade domstolen att det kunde finnas ett visst behov av tillsyn för barn i motsvarande ålder som inte var funktionshindrade, men det var inte fråga om samma typ av tillsyn. Det var inte möjligt att hänvisa till föräldraansvaret så som kommunen gjorde. Hon fick därmed rätt till personlig assistans för tillsyn och annat stöd under all vaken tid, såvida behovet inte tillgodoseddes på annat sätt.