Mål rörande rätt till personlig assistans i form av aktiv tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3833-16

Målet rör en 62-årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av andningsproblematik. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om aktiv tillsyn under hela dygnet men beviljade rätt till personlig assistans med 79 timmar per vecka för att garantera att en akut situation inte skulle hinna inträffa.

Kammarrätten konstaterade att hon inte var i behov av aktiv tillsyn under all vaken tid då hon hade fått en PAP-tub som andningshjälpmedel som gjorde att hon inte längre fick allvarliga akuta andningsproblem. Domstolen bedömde att hon inte var i behov av aktiv tillsyn under hela dygnet och att behovet var tillgodosett genom tillsyn i den omfattning som kommunen hade godtagit.