Mål rörande rätt till personlig assistans och tillhörighet i personkrets 3.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 487-17

Målet rör en 18- årig kille som led av en psykisk funktionsnedsättning och som yrkade att hon skulle tillhöra personkrets 3 för att få rätt till personlig assistans. Kommunen avslog hans ansökan med motivering att hans funktionshinder inte bedömdes vara stor. Med beaktande av hjälpen han fick från gymnasiet för rörelsehindrade, att han klarade en stor del av vardagen själv och att han med hjälp av sitt boende fick ett gott liv bedömde kammarrätten att hans svårigheter inte var så stora som krävdes för att tillhöra personkrets 3. Han fick således inte rätt till personlig assistans.