Mål rörande rätt till personlig assistans under all vaken tid.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4676-16

Målet rör en 27-årig man tillhörande personkrets 1 som led av autism och svår utvecklingsstörning. Mannen yrkade att han skulle få rätt till personlig assistans under all vaken tid samt anförde att förvaltningsrätten hade räknat fel gällande omfattningen av hans hjälpbehov. Kommunen tillstyrkte att förvaltningsrättens beräkning skulle justeras.

Kammarrätten konstaterade att förvaltningsrättens dom inte gav honom personlig assistans för tillsyn under all vaken tid. Han var därmed berättigad till personlig assistans i större omfattning än vad förvaltningsrätten hade fastställt.