Mål rörande rätt till personlig assistans under dygnsvilan i form av väntetid.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5528-16

Målet rör en 20-årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en psykisk funktionsnedsättning. Hon yrkade att hon skulle beviljas personlig assistans i form av väntetid. Hon hade i sitt dåvarande boende tillsyn under nattetid av personalen. Hon hade också ett larm för att påkalla hjälp under natten. För att hon skulle kunna bo i egen lägenhet var det avgörande för henne att beviljas personlig assistans i form av väntetid.

Kammarrätten konstaterade att hon var beviljad insatsen bostad med särskild service där personalen tittade in hos henne under natten och fanns tillgänglig för henne. Domstolen meddelade att hon behövde ha en personlig assistent tillgänglig under hela dygnsvilan i väntan på att ett hjälpbehov uppstod, under förutsättning att hon bodde i eget boende.