Mål rörande rätt till personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1512-17

Målet rör en 16-årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att hon inte var i behov av handgriplig hjälp vid de stora ofta återkommande grundläggande behoven såsom på- och avklädning, toalettbesök, måltider och handtvätt. Hennes hjälpbehov bestod främst av aktiverings- och motiveringsinsatser som normalt sett inte gav rätt till personlig assistans. Kommunen hade godtagit 5,8 timmar per vecka avseende hjälp med de grundläggande behoven. Hon kunde enligt kommunen inte anses ha tillräckligt omfattande behov. Kammarrätten gjorde samma bedömning som kommunen och förklarade att hon inte hade rätt till personlig assistans.