Mål rörande rätt till tillfällig utökning av personlig assistans i samband med utlandsresa.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3144-16

Målet rör en 7-årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om tillfällig utökning av personlig assistans i samband med en utlandsresa med motivering att det inte var nödvändigt för att han skulle tillförsäkras goda levnadsvillkor. Att föräldrarna hade valt att låta honom vara ledig från förskolan kunde inte ses som ett skäl till att bevilja tillfällig utökad assistans.

Kammarrätten konstaterade att utökningen avsåg tid som han annars hade spenderat i förskolan. Domstolen meddelade att han inte hade behov av en utlandsresa för att tillförsäkras goda levnadsvillkor. Däremot kunde han få rätt till tillfällig utökning av den personliga assistansen under tiden han skulle ha varit i förskolan eftersom hjälpbehovet hade uppkommit även om han och hans föräldrar hade rest inom Sverige under semestern. Hans behov av utökad assistans föranleddes således inte av en utlandsresa utan av att hans föräldrar hade semester. Eftersom förskola inte är obligatorisk kunde det inte krävas att hans föräldrar förändrade sina semester för att han vistades på förskola. Mot denna bakgrund beviljades han tillfällig utökning av personlig assistans.