Mål rörande rätt till utökad personlig assistans för dusch och träning.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3474-16

Målet rör en 52-årig man tillhörande personkrets 3 som led av dysarti, ataxi, nedsatt motorik och dålig balans. Kommunen hade beviljat honom 40 timmar personlig assistans men avslog hans ansökan om utökning av assistansen med motivering att han ville vara så delaktig som möjligt under duschen samt att maken förutsattes utföra en stor del av hushållssysslorna.

Kammarrätten konstaterade att han behövde ytterligare tid för assistans i samband med dusch eftersom han hade svårt med att förflytta sig till och från badrummet och behövde hjälp med skötsel av kateter. Vidare ansåg domstolen att hans beviljade tid för träning inte räckte för att han skulle kunna genomföra träningen som kommunen hade godtagit. Han fick därför rätt till utökad personlig assistans för detta också, där dubbelassistans var inkluderad. Han fick därmed rätt till mer personlig assistans.