Mål rörande tillhörighet i personkrets 1.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2699-16

Målet rör en 49- årig man som led av Parkinsons. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att han inte tillhörde personkrets 3 i LSS då hans funktionsnedsättning inte medförde betydande svårigheter i hans dagliga livsföring.

Kammarrätten konstaterade att det var ostridigt att han hade varaktiga funktionshinder som inte berodde på normalt åldrande och att de var stora. Av utredningen framgick det att han kunde duscha på egen hand, klarade toalettbesök med armstöd, klarade tandborstning och rakning, att klä av- och på sig m.m. Han behövde dock hjälp med att bl.a. lyfta tunga saker och dammsuga. Han använde rollator för att ta sig fram och kunde äta själv. Således meddelade domstolen att hans funktionshinder inte medförde betydande svårigheter i hans dagliga livsföring. Han tillhörde därmed inte personkrets 3.