Mål rörande tillhörighet i personkrets 3 för att kunna få rätt till ledsagarservice.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1701-17

Målet rör en 54- årig man som var blind och led av en CP-skada. Kommunen avslog hans ansökan om ledsagarservice med motivering att han inte tillhörde personkrets 3. Hans funktionsnedsättning var stor och varaktig men den medförde inte betydande svårigheter i hans dagliga livsföring.

Kammarrätten konstaterade att hans funktionsnedsättning var stor och varaktig och att den inte berodde på normalt åldrande. Däremot bedömde domstolen att hans funktionsnedsättning inte medförde betydande svårigheter i hans dagliga livsföring eftersom han själv kunde besöka toaletten, klä av och på sig samt äta. Han tillhörde därmed inte personkrets 3 och hade inte rätt till ledsagarservice.