Mål rörande frågan om insmörjning kan ingå i det grundläggande behovet personlig hygien.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 8511-16

Målet rör en 8- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en medfödd svår iktyossjukdom med klåda och smärta som följd. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning med motivering att hans behov av skrapning och insmörjning av huden inte hade en så nära koppling till den personliga hygiensituationen. Insatserna var en led av behandlingen av hans sjukdom och utgjorde ett personligt hjälpbehov som inte kunde räknas till det grundläggande behovet personlig hygien. Försäkringskassan anförde att bortskrapning och insmörjning gick att jämföra med massage, vilket inte räknades som ett grundläggande behov.

Kammarrätten fann stöd i en tidigare kammarrättsdom där en persons behov av insmörjning pga. psoriasis och acne utgjorde ett grundläggande behov hänförlig till personlig hygien eftersom insmörjningen var nödvändig och av integritetskänslig karaktär. I det här fallet fanns det ingen medicinsk behandling annat än att lindra besvären med hjälp av bad, bortskrapning av hud och insmörjning. Behandlingen var enligt kammarrätten nödvändig för honom och var viktig för att undvika infektioner. Domstolen ansåg att behandlingen var av sådan privat och integritetskänslig karaktär att den var att betrakta som ett grundläggande behov som gav rätt till assistansersättning.