Mål rörande inhibition i mål om assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3190-16

Målet rör en 37-årig kvinna som yrkade att kammarrättens skulle besluta att Försäkringskassans beslut om indragning om assistansersättning tills vidare inte skulle gälla. Hon hade varit berättigad till personlig assistans sedan 1994 och ingenting i den medicinska utredningen gav stöd för att hennes hälsotillstånd hade förbättrats. Det hade inte skett någon förändring av det rättsliga läget som kunde medföra en annan bedömning av hennes hjälpbehov. Utgången i målet skulle således framstå som oviss.

Kammarrätten konstaterade att utgången i målet var oviss och att det var fråga om en för henne mycket betydelsefull förmån som Försäkringskassan hade dragit in. Domstolen meddelade att hon var berättigad till assistansersättning i samma omfattning som tidigare i avvaktan på förvaltningsrättens beslut.