Mål rörande rätt till assistansersättning för aktiv tillsyn och kommunikation.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 401-16

Målet rör en 5- årig flicka tillhörande personkrets 3 som led av utåtagerande beteende samt en språkstörning. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning med motivering att hon inte behövde aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Av uppgifter från skolan framgick det att hon kunde vara hårdhänt men att det i nuläget var bättre än tidigare. Det krävdes inte heller någon med ingående kunskaper om henne för att utöva tillsyn samt att hon på grund av sin ringa ålder inte var särskilt stark. Gällande hennes behov av hjälp med kommunikation anförde Försäkringskassan att detta rymdes inom föräldraansvaret.

Kammarrätten konstaterade att hon inte hade något grundläggande behov av hjälp med att kommunicera med andra pga. sin låga ålder. Gällande tillsynen meddelade domstolen att hon hade ett behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär med hänsyn till hennes utagerande sätt, även om hennes agerande hade blivit bättre. Med hänsyn till hennes svårigheter att kommunicera fann domstolen att tillsynen förutsatte en person med ingående kunskaper om henne. Hennes behov av tillsyn var således ett grundläggande behov. Eftersom hennes grundläggande behov översteg 20 timmar per vecka fick hon rätt till assistansersättning.