Mål rörande rätt till assistansersättning för aktiv tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4600-15

Målet rör en 36-årig man tillhörande personkrets 1 som led av Prader-Willis syndrom och av Aspergers syndrom. Försäkringskassan omprövade hans rätt till assistansersättning och fann att han inte längre hade rätt till insatsen eftersom de uppgivna incidenterna inte var av den karaktären, frekvensen och omfattningen att han hade ett behov av tillsyn av övervakande karaktär. Han var endast verbalt utåtagerande och hade aldrig gjort allvar av sina hot. Utredningen gav inte stöd för att det krävdes ingående kunskaper om honom för att tillgodose hans behov av tillsyn.

Kammarrätten meddelade att han var i behov av tillsyn för att han inte skulle äta och dricka för mycket eller felaktigt och för att aktivera och motivera honom. Enligt domstolen utgjorde inte dessa åtgärder några grundläggande behov. Kunskapen som krävdes för att tillgodose dessa behov var knuten till hans funktionshinder men inte till honom. Domstolen meddelade att det inte fanns ett utåtagerande och aggressivt beteende som krävde kontinuerligt övervakning. Då hans grundläggande behov inte uppgick till 20 timmar per vecka fick han inte rätt till assistansersättning.