Mål rörande rätt till assistansersättning för av- och påklädning, personlig hygien och tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3289-15

Målet rör en 56-årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Försäkringskassan omprövade hennes rätt till assistansersättning och fann att hennes hjälpbehov med de grundläggande behoven inte uppgick till 20 timmar per vecka.

Kammarrätten tog del av utredningen och fann att beräkningen som Försäkringskassan hade gjort gällande av- och påklädning var skälig då hon hade förmåga att själv hjälpa till med vissa moment. Hon kunde också utföra vissa moment i samband med toalettbesök och med annan personlig hygien. Försäkringskassans beräkning var också skälig i denna del. Domstolen konstaterade att hon inte hade något behov av tillsyn som skulle ingå i de grundläggande behoven. Sammantaget uppgick inte hennes grundläggande behov till 20 timmar per vecka och därför fick hon inte rätt till assistansersättning.