Mål rörande rätt till assistansersättning för sondmatning.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3208-16

Målet rör en 7-årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning med motivering att sondmatning var en sjukvårdande insats som inte kunde ses som ett grundläggande behov oavsett om den skedde som sjukvårdsinsats eller som egenvård. Hennes sondmatning ansågs vara egenvård och utgjorde inte ett grundläggande behov.

Kammarrätten konstaterade att HFD 2012 ref. 41 inte uteslöt att egenvård kunde vara ett grundläggande behov. För detta krävdes att åtgärden kunde knytas till något av de grundläggande behoven. Enligt domstolen skulle sondmatning ingå i begreppet måltider och skulle därmed betraktas som grundläggande behov. Vidare anförde domstolen att en förutsättning för att det skulle vara ett grundläggande behov var att hjälpen var av mycket privat karaktär. Vid manuell sondmatning var på- och avkoppling samt matningen grundläggande behov. Vid matning med maskin kunde det bara vara ett grundläggande behov om matningen behövdes övervakas av medicinska skäl. I det här fallet kunde inte hon lämnas ensam eftersom hon drog i slangen. Hennes hjälpbehov med sondmatningen utgjorde således ett grundläggande behov. Eftersom hennes hjälpbehov uppgick till 20 timmar per vecka fick hon rätt till assistansersättning.