Mål rörande rätt till ekonomisk ersättning för utförd assistans för en assistent som har arbetat mer än vad arbetstidslagen tillåter.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4917-15

Målet rör en 69-årig man vars fru var hans personliga assistent. Hon hade arbetat mer än 48 timmar per sjudagarsperiod under 4 månader och därmed beslutade Försäkringskassan att inte ersätta dessa timmar.

Kammarrätten konstaterade att ersättning inte betalas för tid som överstiger 48 timmar per assistent och vecka och att detta gäller oavsett om det finns ett kollektivavtal som medger längre arbetstid. Hennes arbetsgivare uppgav att de tillämpade en beräkningsperiod om en månad och att det var den beräkningsperioden som skulle användas för hennes del. För beräkningsperioderna augusti, september och oktober 2014 översteg hennes arbetstid i genomsnitt 48 timmar per vecka. Assistansersättning kunde således inte betalas ut för dessa timmar.